Моят първи опит с програмата Microsoft PowerPoint

 

Автор: Александър Венков

Автор: Божидар Тушинов

Автори: Григор Григоров и Ферад Ферад

Автор: Ивайло Узунски

Автор: Пламена Иванова

Автор: Стоил Палев

Автор: Александър Димитров

Автор: Виктор Масларски

Автор: Ивайло Иванов

Автор: Ивелин Тодоров

Автори: Калоян Левтеров и Кристиян Трошанов