Дати на следващите сбирки!!!

28.10.2012 20:24

29.10.2012 Нетикет. Какво да/не правим в интернет /11:50/ Комп. каб. 308

07.11.2012 Електронна поща. Създаване на лична електронна поща. /11:50/ Комп. каб. 308

На 31.10.2012 (сряда) и 05.11.2012 (понеделник) Клуб "Компютърна анимация" НЯМА да има сбирки!!!