Тема Дата Начален час Брой час. Място
1. Запознаване на участниците. Инструктаж. 17.10.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
2 Браузър. Видове. Опции предлагани от браузърите. 19.10.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
3 Търсене, откриване и ползване на информация от интернет. 22.10.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
4 Търсене, откриване и ползване на информация от интернет. 24.10.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
5 Нетикет. Какво да/не правим в интернет. 26.10.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
6 Нетикет. Какво да/не правим в интернет. 29.10.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
7 Електронна поща. Създаване на лична електронна поща. 07.11.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
8 Електронна поща. Създаване на лична електронна поща. 09.11.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
9 Електронна поща. Писане и изпращане на писмо. 12.11.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
10 Електронна поща. Писане и изпращане на писмо. 14.11.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
11 Как да използваме снимки от интернет? 16.11.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
12 Как да използваме снимки от интернет? 19.11.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
13 Що е то анимация? 21.11.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
14 Що е то анимация? 23.11.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
15 Видове анимация 26.11.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
16 Видове анимация 28.11.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
17 Видове анимация 30.11.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
18 Видове анимация 03.12.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
19 Да си направим Flip Book Animation 05.12.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
20 Да си направим Flip Book Animation 07.12.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
21 Да си направим Flip Book Animation 10.12.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
22 Изготвяне на табло за анимацията 12.12.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
23 Изготвяне на табло за анимацията 14.12.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
24 Изготвяне на табло за анимацията 17.12.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
25 Изготвяне на табло за анимацията 19.12.2012 11:50:00 1 Комп. каб. 308
26 Компютърна анимация 09.01.2013 11:50:00 1 Комп. каб. 308
27 Компютърна анимация 11.01.2013 11:50:00 1 Комп. каб. 308
28 Компютърна анимация 14.01.2013 11:50:00 1 Комп. каб. 308
29 Създаване на компютърна анимация онлайн. 16.01.2013 11:50:00 1 Комп. каб. 308
30 Създаване на компютърна анимация онлайн. 18.01.2013 11:50:00 1 Комп. каб. 308
31 Създаване на компютърна анимация онлайн. 21.01.2013 11:50:00 1 Комп. каб. 308
32 Създаване на компютърна анимация онлайн. 23.01.2013 11:50:00 1 Комп. каб. 308
33 Създаване на компютърна анимация онлайн. 23.01.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
34 Първа представителна изява. (представителни изяви) 30.01.2013 11:50:00 2 Комп. каб. 308
35 Създаване на компютърна анимация онлайн. 01.02.2013 11:50:00 1 Комп. каб. 308
36 Създаване на компютърна анимация онлайн. 01.02.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
37 Създаване на компютърна анимация онлайн. 04.02.2013 11:50:00 1 Комп. каб. 308
38 Създаване на компютърна анимация онлайн. 06.02.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
39 Създаване на компютърна анимация онлайн. 08.02.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
40 Създаване на компютърна анимация онлайн. 11.02.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
41 Създаване на онлайн говорящ аватар. 13.02.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
42 Създаване на онлайн говорящ аватар. 15.02.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
43 Създаване на онлайн говорящ аватар. 18.02.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
44 Създаване на онлайн говорящ аватар. 20.02.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
45 Създаване на онлайн говорящ аватар. 22.02.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
46 Изготвяне на табло за компютърно анимирани филми 27.02.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
47 Изготвяне на табло за компютърно анимирани филми 01.03.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
48 Изготвяне на табло за компютърно анимирани филми 04.03.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
49 Изготвяне на табло за компютърно анимирани филми 06.03.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
50 Компютърната програма Scratch 08.03.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
51 Компютърната програма Scratch 11.03.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
52 Създаване на компютърна анимация с програмата Scratch 13.03.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
53 Създаване на компютърна анимация с програмата Scratch 15.03.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
54 Създаване на компютърна анимация с програмата Scratch 18.03.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
55 Създаване на компютърна анимация с програмата Scratch 20.03.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
56 Създаване на компютърна анимация с програмата Scratch 22.03.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
57 Създаване на компютърна анимация с програмата Scratch 25.03.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
58 Създаване на компютърна анимация с програмата Scratch 27.03.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
59 Създаване на компютърна анимация с програмата Scratch 08.04.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
60 Създаване на компютърна анимация с програмата Scratch 10.04.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
61 Създаване на компютърна анимация с програмата Scratch 12.04.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
62 Създаване на компютърна анимация с програмата Scratch 15.04.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
63 Създаване на компютърна анимация с програмата Scratch 17.04.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
64 Създаване на компютърна анимация с програмата Scratch 19.04.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
65 Създаване на компютърна анимация с програмата Scratch 22.04.2013 12:35:00 1 Комп. каб. 308
66 Финална представителна изява. (представителни изяви) 24.04.2013 11:30:00 2 Комп. каб. 308
      Общо 68