Документи

ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКА И ОХРАНА НА ТРУДА

03.02.2012 10:43
  ИНСТРУКТАЖ ПО ТЕХНИКА И ОХРАНА НА ТРУДА     В компютърния кабинет се провеждат редовни учебни занятия на групите в съответствие с учебната програма.     Задължение на всички преподаватели и ученици, ползващи компютрите е да се грижат...