За нас

Това е Клуб "Изготвяне на презентации, клипчета" организиран по ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05„Да направим училището  привлекателно за младите хора”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

В този клуб участват млади дами и господа, заинтересовани от новите технологии. В периода на тяхното обучение всеки потребител на този сайт ще има възможността да се запознае отблизо с тяхната работа.
 

За проекта

Целта, с която е създаден този сайт, е да се улесни връзката между учителите - учениците - родителите.

Той е предназначен да дава информация за напредъка и работата на учениците по настоящия проект.